Hoppa till innehåll

Färgschema

FÄRGER!
Ofta finns det ett intresse att få fram vissa färger när man parar. 
Här nedan finns ett schema som visar hur resultatet kan bli när olika färger ”blandas”. 
Observera att exemplet visar katter som är  heterozygota, t ex bärare av dilutionsanslag.
*
Parningar mellan homozygota katter ger ett betydligt mer begränsat färgutfall. 
En homozygot katt bär t ex inte på dilutionsanlaget. 
Om två svarta homozygoter paras blir resultatet endast svarta1) avkommor. 
Mellan två heterozygota kan resultatet bli svart och blått2).
*
1) Samt choklad om båda bär på chokladanlaget
2) Samt lila och choklad om båda bär på chokladanlaget 
Först en förklaring till de benämningar som används, 
nämligen FiFe’s färgnummersystem för katt, EMS.
BenämningFärgBenämningFärg
nsvartblå
chokladclila
drödecreme
fsvartsköldpaddblåsköldpadd
hchokladsköldpaddjlilasköldpadd
pfawnocinnamon

Hankattungar   (* Bärare av choklad/lilagen)

 Hanenn*baa*cdd*ee*
Hona           
 n  nana na na na na na na na na 
n* na nabc nabc na nabc nabc na nabc na nabc 
b nanabcbcnanabcbcnanabcnanabc
a  nana na na na a
a* na nabc nabc ac ac na nabc ac
c nanabcbcaaccnanabcaac
d de de de de de de de de de de
d* de dede de de de de de de de
e de de de de de e
e* de de de de de e
f nade nade nade nade nade nade nade nade nadenade
f*nade nab
cde 
nab
cde 
nade nab
cde 
nab
cde 
nade nab
cde 
nade nab
cde
gnadenade nade ae ae ae nade nade ae ae 
g* nade nab
cde 
nab
cde 
ae ace ace nade nab
cde 
ae ace 
hnadenab
cde
bcdenadenab
cde
bcdenadenab
cde
nadenab
cde
j nadenab
cde
bcdeaeacecenadenab
cde
aeace

Honkattungar   (* bärare av choklad/lilagen)

 Hanenn*baa*cdd*ee*
Hona           
n nanananananafgfgfgfg
n* nanabcnabcnanabcnabcfgfghjfgfghj
b nanabcbcnanabcbcfgfghjfgfghj
a nananaaaafgfggg
a* nanabcnabcaacacfgfghjggj
c nanabcbcaaccfgfghjggj
d fgfgfgfgfgfgdededede
d* fgfghjfghjfgfghjfghjdededede
e fgfgfggggdedeee
e* fgfghjfghjggjgjdedeee
f nafgnafgnafgnafgnafgnafgdefgdefgdefgdefg
f* nafgnabc
fghj
nabc
fghj
nafgnabc
fghj
nabc
fghj
defgdefghjdefgdefghj
g nafgnafgnafgagagagdefgdefgegeg
g* nafgnabc
fghj
nabc
fghj
agacgjacgjdefgdefghjegegj
h nafgnabc
fghj
bchjnafgnabc
fghj
bchjdefgdefghjdefgdefghj
j nafgnabc
fghj
bchjagacgjcjdefgdefghjegegj

När det gäller färgen vitt är den speciell. 
En vit katt är oftast1) inte genetiskt vit. 
Den genetiska färgen kan vara vilken som helst. 
Vilken färg den vita katten har kan ibland ses när katten är liten. 
Vissa kattungar har fläckar på huvudet som visar 
denna genetiska färg. Om kattungen är creme eller röd 
syns inte dessa fläckar. Den vita kattens fläckar är inte ”hörselfläckar” 
som det ibland sägs. Dövhet, som är vanligare på vita katter 
än på andra färger, ”sitter i färgen”. 
En vit katt med blå ögon löper betydligt större risk att 
bli döv/få nedsatt hörsel än en vit katt med orange/gula ögon.

1) Undantag för Foreign White som är en genetiskt vit katt