Nittsjöns Aquilegia
BRI ay 21 33, blågoldentabbymaskad
Född 2017-03-02